Nierówne wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w nauce

Nie jest łatwo precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, jak kształtują się wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w nauce. Nie tylko brakuje rzetelnych i aktualnych danych z podziałem na płeć, ale wynagrodzenia naukowców mogą pochodzić z wielu różnych źródeł: wynagrodzenia podstawowego, współpracy z biznesem, praw autorskich, stypendiów, dodatków funkcyjnych, udziału w procesach recenzji, czy grantów i projektów badawczych.

Czytaj więcej »Nierówne wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w nauce

O co w tym wszystkim chodzi?

W ostatnich dniach wiele polskich mediów (zwłaszcza internetowych i papierowych) donosiło o działaniach obecnych władz Ministerstwa Edukacji i Nauki związanych, chociażby z listami czasopism i wydawnictw, czy ze zmianami w szkolnych podręcznikach. Wydarzenia te, choć oczywiście same w sobie budzące niepokój, stanowią element coraz wyraźniej rysującego się planu realizowanego przez ministra P. Czarnka i jego współpracowników.

Czytaj więcej »O co w tym wszystkim chodzi?

Lista przebojów…

Czwartek 11 lutego 2021 zostanie zapamiętany w polskiej nauce jako dzień kolejnego wydarzenia ośmieszającego działania Ministerstwa Edukacji i Nauki. Niestety był to także dzień kolejnego upokorzenia naukowców i jasnego pokazania celów podejmowanych przez polityków w ostatnich latach działań, prezentowanych jako reformy.

Czytaj więcej »Lista przebojów…

Feudalizm vs. mentoring

Funkcjonowanie uczelni i opartego na nich systemu szkolnictwa wyższego ma bezpośredni wpływ na kierunki rozwoju relacji społecznych i gospodarki opartej na wiedzy. Warto zatem zastanowić się nad rolą jaką powinno pełnić szkolnictwo wyższe i uczelnie w zarządzaniu wiedzą. Nikt nie zaprzeczy chyba twierdzeniu, że kluczowym zadaniem i narzędziem do efektywnego kształcenia jest odkrywanie i rozwijanie potencjału studenta, w tym jego szerokich kompetencji. I tu pojawia się ważne pytanie: czy polskie uczelnie spełniają to zadanie?

Czytaj więcej »Feudalizm vs. mentoring

Punktoza +

Szumne zapowiedzi z początku ministerialnej przygody z nauką Jarosława Gowina głosiły, że nareszcie „skończymy z punktozą” zapoczątkowaną przez rząd PO-PSL i Barbarę Kudrycką. Szybko okazało się, że zjawisko zwane punktozą nie tylko się nie skończyło, ale wręcz zostało twórczo rozwinięte…

Czytaj więcej »Punktoza +