Debata: Kobiety w nauce

Zapraszamy na III Debatę Wolnej Nauki “Kobiety w nauce”. Spróbujmy wspólnie zastanowić się nad problemami kariery, nierówności, seksizmu i perspektyw kobiet w nauce.

Debata o ewaluacji nauki: podsumowanie

Kilka dni temu odbyła się 2. Debata Wolnej Nauki poświęcona tym razem ewaluacji w polskiej nauce, i jej wpływowi na wolność prowadzenia badań naukowych. Przekazujemy Wam najważniejsze obserwacje i wnioski pojawiające się w trakcie bardzo ...

O co w tym wszystkim chodzi?

W ostatnich dniach wiele polskich mediów (zwłaszcza internetowych i papierowych) donosiło o działaniach obecnych władz Ministerstwa Edukacji i Nauki związanych, chociażby z listami czasopism i wydawnictw, czy ze zmianami w szkolnych podręcznikach. Wydarzenia te, choć ...

Lista przebojów…

Czwartek 11 lutego 2021 zostanie zapamiętany w polskiej nauce jako dzień kolejnego wydarzenia ośmieszającego działania Ministerstwa Edukacji i Nauki. Niestety był to także dzień kolejnego upokorzenia naukowców i jasnego pokazania celów podejmowanych przez polityków w ...

Feudalizm vs. mentoring

Funkcjonowanie uczelni i opartego na nich systemu szkolnictwa wyższego ma bezpośredni wpływ na kierunki rozwoju relacji społecznych i gospodarki opartej na wiedzy. Warto zatem zastanowić się nad rolą jaką powinno pełnić szkolnictwo wyższe i uczelnie ...

Punktoza +

Szumne zapowiedzi z początku ministerialnej przygody z nauką Jarosława Gowina głosiły, że nareszcie „skończymy z punktozą” zapoczątkowaną przez rząd PO-PSL i Barbarę Kudrycką. Szybko okazało się, że zjawisko zwane punktozą nie tylko się nie skończyło, ...

Musimy walczyć z populizmem i pseudonauką!

Wydarzenia, których świadkami jesteśmy w ostatnich miesiącach stanowią doskonały przykład tego, co dzieje się ze społeczeństwami w czasach wszechobecnej, głównie za pomocą Internetu informacji, gdy do dyskursu publicznego dopuszczane są na równych zasadach kłamstwa, manipulacje, ...

Smutne pożegnanie MNiSW…

22 grudnia pożegnaliśmy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów przestało istnieć. Podobny los spotkał Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zamiast nich pojawiło się Ministerstwo Edukacji i Nauki.