INICJATYWA OBYWATELSKA

Aktualności

Aktualności

Protest przeciw ideologizacji edukacji i nauki

17 czerwca w Krakowie odbędzie się manifestacja pt. „Ciemność widzę… Przeciwko ideologizacji edukacji i nauki”. Organizatorami protestu są organizacje obywatelskie, związki zawodowe nauczycieli i pracowników nauki oraz partie polityczne. Będziemy demonstrować przeciw wprowadzaniu przez władze Ministerstwa Edukacji i Nauki w mury szkół i uczelni treści nie opartych na wiedzy naukowej przeciw naciskom na naukowców i edukatorów, przeciw próbom przejmowania uczelni i tworzeniu nowych, ideologicznych szkół.
Aktualności

Naukowcy i edukatorzy ostrzegają przed uniwersytetem Ordo Iuris

Fundamentaliści z ultrakatolickiej organizacji Ordo Iuris uruchamiają uniwersytet, który ma się stać „kuźnią elit”. 28 maja uczelnia zainauguruje swoją działalność. Polscy naukowcy i edukatorzy ostrzegają przed powoływaniem jednostek naukowych, które mają ideologiczny charakter.
Aktualności

Smutne pożegnanie MNiSW…

22 grudnia pożegnaliśmy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów przestało istnieć. Podobny los spotkał Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zamiast nich pojawiło się Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Aktualności

Pakiet wolności pseudo-nauki

Ministerialny Pakiet Wolności Akademickiej to w istocie pomysł na "wolność akademickiej dyskusji" rozumianej jako prawo do głoszenia w murach uczelni wszystkiego co się komu podoba.
Aktualności

Open Access za 9500 euro

Bezrefleksyjne wprowadzanie wskaźników bibliometrycznych, opartych na komercyjnych listach czasopism i bazach danych musiało się tak skończyć.
Aktualności

Walczmy o wolność w nauce!

Ostatnie lata to wielokrotne próby wpływania na działalność naukowców. Narzędziem do tego celu są wprowadzane na uczelniach wyższych zmiany.
Aktualności

Startuje “Inicjatywa Wolna Nauka”

10 grudnia br. startuje oficjalnie Inicjatywa Wolna Nauka. Mamy nadzieję, że będzie to tworzona oddolnie społeczność ludzi polskiej nauki, zaniepokojonych kierunkiem zmian w zarządzaniu edukacją, nauką i szkolnictwem wyższym.