Debaty

Nierówne wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w nauce

Nie jest łatwo precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, jak kształtują się wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w nauce. Nie tylko brakuje rzetelnych i aktualnych danych z podziałem na płeć, ale wynagrodzenia naukowców mogą pochodzić z wielu różnych źródeł: wynagrodzenia podstawowego, współpracy z biznesem, praw autorskich, stypendiów, dodatków funkcyjnych, udziału w procesach recenzji, czy grantów i projektów badawczych.

Czytaj więcej »Nierówne wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w nauce