Rozpoznanie bojem…

Od kilku tygodni jesteśmy niemal codziennie zaskakiwani zdarzeniami, które mają miejsce na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Niejasne działania władz uczelni, obrażanie, szykanowanie i straszenie pracowników, wyłączanie uczelnianej poczty i wreszcie zwolnienia wielu cenionych naukowców i ...

O co w tym wszystkim chodzi?

W ostatnich dniach wiele polskich mediów (zwłaszcza internetowych i papierowych) donosiło o działaniach obecnych władz Ministerstwa Edukacji i Nauki związanych, chociażby z listami czasopism i wydawnictw, czy ze zmianami w szkolnych podręcznikach. Wydarzenia te, choć ...

Lista przebojów…

Czwartek 11 lutego 2021 zostanie zapamiętany w polskiej nauce jako dzień kolejnego wydarzenia ośmieszającego działania Ministerstwa Edukacji i Nauki. Niestety był to także dzień kolejnego upokorzenia naukowców i jasnego pokazania celów podejmowanych przez polityków w ...

Feudalizm vs. mentoring

Funkcjonowanie uczelni i opartego na nich systemu szkolnictwa wyższego ma bezpośredni wpływ na kierunki rozwoju relacji społecznych i gospodarki opartej na wiedzy. Warto zatem zastanowić się nad rolą jaką powinno pełnić szkolnictwo wyższe i uczelnie ...

Punktoza +

Szumne zapowiedzi z początku ministerialnej przygody z nauką Jarosława Gowina głosiły, że nareszcie „skończymy z punktozą” zapoczątkowaną przez rząd PO-PSL i Barbarę Kudrycką. Szybko okazało się, że zjawisko zwane punktozą nie tylko się nie skończyło, ...

Musimy walczyć z populizmem i pseudonauką!

Wydarzenia, których świadkami jesteśmy w ostatnich miesiącach stanowią doskonały przykład tego, co dzieje się ze społeczeństwami w czasach wszechobecnej, głównie za pomocą Internetu informacji, gdy do dyskursu publicznego dopuszczane są na równych zasadach kłamstwa, manipulacje, ...