Dołącz do WN

Poprzyj Deklarację Wolnej Nauki

(Twój podpis zostanie umieszczony na liście osób popierających Deklarację)

DEKLARACJA WOLNEJ NAUKI