Walczmy o wolność w nauce!

Ostatnie lata to wielokrotne próby wpływania na działalność naukowców. Narzędziem do tego celu są wprowadzane na uczelniach wyższych zmiany.

Były one prezentowane jako reformy, które mają polską naukę dostosować do poziomu światowego. Tymczasem staje się jasne, że wiele z wprowadzanych rozwiązań jest przeciwskutecznych takim założeniom. Szkodzą rozwojowi młodych ludzi, uniemożliwiają działania miedzy-dziedzinowe, generują “punktozę” i biurokrację, sprzyjają powstawaniu niejasnych powiązań i mechanizmów, związanych np. z rozdziałem środków na badania. Inne z kolei prowadzą do budowy sieci nacisków na władze uczelni i naukowców, tak by uczelnie nie pracowały mając na celu rozwój poszczególnych dyscyplin naukowych i wpływając na rozwój całego społeczeństwa, ale by realizowały ideologiczną wizję obecnej władzy.

Obowiązkiem wszystkich, którym drogie są wartości takie jak wolność, równość i sprawiedliwość, ale także szacunek i tolerancja dla wszystkich uczestników dyskursu publicznego oraz rozwój i postęp oparty na naukowych, rzetelnych podstawach, jest wspieranie wolności nauki. Należy pomagać naukowcom w ich walce o te wartości i cele. Nauka, która ma czynić nasze życie lepszym, nie może kierować się ideologiami, uprzedzeniami, fanatyzmami religijnymi czy niczym nieograniczoną chęcią zysku.

Niektóre informacje medialne o ostatnich działaniach Ministra Edukacji i Nauki

Rektorzy przestrzegają przed próbami politycznego nacisku na wspólnoty akademickie

Minister Czarnek: warto wrócić w nauce do polonocentryzmu

Zdaniem Przemysława Czarnka wolności nauki nie ma. Dlatego chce znieść odpowiedzialność dyscyplinarną wykładowców o takich samych poglądach jak on

Czarnek: Nauki humanistyczne poszły nie w tym kierunku, którego byśmy sobie życzyli

Czarnek: Gender to żadna nauka. To fałszowanie wizji człowieka i prowadzenie go do zniewolenia

Minister Czarnek kontra UG. Czy minister edukacji i nauki ma prawo odbierać granty uczelni?

Przemysław Czarnek chce zmian dla nauczycieli o poglądach konserwatywnych. “Wolności nauki nie ma”