INICJATYWA OBYWATELSKA
Aktualności

Protest przeciw ideologizacji edukacji i nauki

17 czerwca w Krakowie odbędzie się manifestacja pt. „Ciemność widzę… Przeciwko ideologizacji edukacji i nauki”. Organizatorami protestu są organizacje obywatelskie, związki zawodowe nauczycieli i pracowników nauki oraz partie polityczne. Będziemy demonstrować przeciw wprowadzaniu przez władze Ministerstwa Edukacji i Nauki w mury szkół i uczelni treści nie opartych na wiedzy naukowej przeciw naciskom na naukowców i edukatorów, przeciw próbom przejmowania uczelni i tworzeniu nowych, ideologicznych szkół.

W ostatnich miesiącach nabiera rozpędu rządowy program wytwarzania nowych, skrajnie konserwatywnych i sprzyjających obecnej władzy elit. Powoływane są nowe uczelnie (np. Collegium Intermarium pod patronatem Ordo Iuris), a w wielu już działających mają miejsce próby ich przejmowania i pozbywania się niewygodnych pracowników.

Najbardziej znane wydarzenia tego typu mają miejsce na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zastraszanie niepokornych intelektualistów stało się na tej uczelni normą. Celem działań podejmowanych przez władzę MEiN jest budowanie alternatywnego, narodowo-katolickiego, wykluczającego świata nauki i edukacji. Narzędziem do realizacji tego celu jest właśnie powoływanie nowych, ideologicznych uczelni czy instytucji badawczych takich jak Narodowy Program Kopernikański, który ma stanowić przeciwwagę dla Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Organizatorzy manifestacji chcą także zaprotestować przeciwko manipulowaniu finansowaniem polskiej nauki i edukacji w celu karania krytyków obecnej władzy i wzmacniania własnych nominatów.

Kolejnym ważnym elementem agendy planowanego wydarzenia będzie protest przeciwko budowaniu przez obecną władzę obrazu polskiego świata edukacji i nauki jako przestrzeni opanowanej przez złowrogie ideologie i pełne patologii, przeciwko dzieleniu świata ludzi edukacji i nauki, nastawianiu reszty społeczeństwa przeciwko nim przez deprecjonowanie wiedzy naukowej lub stawianie jej na równi z przekonaniami religijnymi czy ideologicznymi.

Nie zapominamy także o wypowiedziach i działaniach obecnie rządzących, które osłabiają naszą pozycję oraz uczestnictwo w Unii Europejskiej, który jest kluczowy dla rozwoju edukacji i nauki. Będziemy się domagać prawdziwej debaty na temat przyszłości polskiej edukacji, nauki i stworzenia nowoczesnej, europejskiej wizji jej przyszłości w najbliższych dziesięcioleciach, zwiększenia nakładów na edukację i naukę oraz zaprzestania ideologizacji nauczania na wszystkich jego szczeblach.

Protest odbędzie się 17 czerwca 2021 r. pod Muzeum Narodowym w Krakowie, o godzinie 18.00.

LINK DO WYDARZENIA NA FB: https://www.facebook.com/events/1135838093557792/?ref=newsfeed

Współorganizatorzy:
Inicjatywa Wolna Nauka,
Komitet Obrony Demokracji ,
Protest z wykrzyknikiem,
Akademicki Komitet Protestacyjny
Autonomiczna Przestrzeń Edukacyjna
Inicjatywa Pracownicza UP
Inicjatywa Pracownicza UJ
Akcja Europa
Ogólnopolski Strajk Kobiet
Platforma Obywatelska
Zieloni
Inicjatywa Polska
Nowa Lewica
Razem
Polska2050,
PPS