Startuje “Inicjatywa Wolna Nauka”

10 grudnia br. startuje oficjalnie Inicjatywa Wolna Nauka. Mamy nadzieję, że będzie to tworzona oddolnie społeczność ludzi polskiej nauki, zaniepokojonych kierunkiem zmian w zarządzaniu edukacją, nauką i szkolnictwem wyższym.

Nie kwestionujemy potrzeby zmian i chcą brać aktywny udział w dyskusji nad nimi. Nie można jednak w milczeniu przyglądać się próbom ograniczania wolności prowadzenia badań naukowych, zmiany społecznej roli uczelni, niszczeniu autorytetów czy prób wpływania na wolność badań naukowych.

Zwracamy się z apelem do wszystkich osób związanych z polska nauką, uczelniami czy placówkami badawczymi o głośne i widoczne wyrażanie swojego sprzeciwu wobec negatywnych zjawisk pojawiających się w polskiej nauce oraz włączenie się do wspólnych działań, zmierzających do stworzenia wizji rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, a także o udział naukowców w tworzeniu programów i modeli edukacji na szczeblu podstawowym i średnim.

W przygotowanej przez nas Deklaracji Wolnej Nauki znajdują się także postulaty zwiększenia finansowania polskiej nauki, poprawy sytuacji młodych badaczy, wyrugowania z polskich uczelni pseudonauki i ideologii religijnych, ideologicznych nacisków, zaprzestania manipulowania finansowaniem badań naukowych czy budowania uczciwego systemu oceny pracy naukowców.

Ważnym elementem działalności Inicjatywy Wolna Nauka ma być także monitorowanie zagrożeń wolności badań i dyskusji naukowych, szczególnie ze strony sprawujących władzę polityków oraz integracja środowiska naukowego w walce o rozwój nowoczesnej, opartej na szacunku i tolerancji dla wszystkich uczestników dyskursu publicznego nauki. Nauka, która ma czynić nasze życie lepszym, nie może kierować się ideologiami, uprzedzeniami, fanatyzmami religijnymi czy niczym nieograniczoną chęcią zysku.

Oficjalne rozpoczęcie działalności Inicjatywy Wolna Nauka w formie konferencji prasowej nastąpi 10 grudnia br. o godzinie 13.00, przed Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *